facebooksøg
Boldklubben FREM

DBU lydhøre overfor BK Frem´s fans

25. september 2014
Som opfølgning på de nylige indberetninger for brug af farvet røg og pyroteknik, der har ramt Boldklubben Frem og klubbens fans, mødtes talsmand for fansene, Jens Andersen (JA), med DBUs sikkerhedschef Henrik Kjær Jensen (HKJ) til et dialogmøde, der skulle afklare såvel DBUs som fansenes synspunkter og holdninger til brug af farvet røg og pyroteknik i øvrigt. 
 
Mødet blev afviklet i en god og konstruktiv tone, og DBU var lydhøre over for de synspunkter og argumenter, JA fremførte på vegne af fansene, og synspunkterne vil blive viderebragt i systemet i det fremtidige arbejde med sikkerheden og stemningen på stadion.
 
I korte træk kan det siges, at reglerne er de samme, som de har været længe, og farvet røg (også kaldet 'kold røg') er ikke tilladt at bruge, da det regnes som pyroteknik. Op til denne sæson er det indskærpet over for dommerne, at de skal indberette al brug af pyroteknik, hvor de tidligere kun var forpligtet til at anmelde de tilfælde, hvor kampen blev afbrudt som følge af pyro og lignende. 
 
Denne indskærpning har givet anledning til to indberetninger mod BK Frem i dette efterår, og det har medført en vis undren og utilfredshed blandt fansene. Klubben har hidtil accepteret brugen af farvet røg i løbende dialog med fangrupperne, ligesom både kommunen og dommeren er blevet orienteret. 
 
Dette var ifølge DBU en fejl, og klubben skulle i stedet have forhindret og stoppet brugen af røg til hjemme- og udekampe. 
 
Fangrupperne har været glade for den dialog, der har været – og stadig er – mellem dem og klubben og også for den måde, brugen af røg har været håndteret på, da det har givet mulighed for at højne stemningen visuelt før kampene og ved indløb uden at påvirke selve kampen.
 
Denne 'frihed under ansvar' har medført, at romerlys, kanonslag og lignende effekter er så godt som fraværende til Frems kampe. Selvjustitsen er høj blandt fansene, og det har vist sig, at det er muligt at balancere brugen af røg uden at genere for mange unødigt, og uden at det har ført til brug af fyrværkeri og lignende. 
 
Denne holdning blev viderebragt til DBU, og JA fremhævede de faktiske forhold for kampene i 2. Division i forhold til eksempelvis Superligaen, og at det bør være muligt at tillade noget til nogle kampe, som ikke nødvendigvis kan tillades til andre. De faktiske forhold med åbne stadions, få tilskuere og muligheden for at flytte sig rundt til kampene bør have en betydning for, hvad der er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Som vi ved bedre end de fleste, er der meget stor forskel på stadions i de danske divisions- og ligaklubber.
 
Ifølge DBUs cirkulære er der mulighed for at opnå tilladelse til brug af pyroteknik 'ved særlige lejligheder'. Hvad denne formulering dækker over, står dog ikke helt klart. Det er dog værd at overveje, om det er den vej, man skal gå i den nære fremtid. Det er dog i DBUs øjne svært at forestille sig, at man får denne tilladelse, hvis der er for mange indberettede episoder op til. 
 
I den kommende tid skal 'Cirkulæret om Sikkerhed og orden på stadions' op til revision, og DBU opfordrer i den sammenhæng til, at man kommer med input til arbejdet med at få cirkulæret til at give mere mening. Den opfordring er hermed givet videre. 
 
HKJ oplyste, at flere klubber allerede har givet udtryk for, at de gerne ser en legalisering af farvet røg til kampene, og DBU er i den sammenhæng nødt til at lytte til klubbernes ønske. 
 
Der er flere måder at påvirke processen omkring fremtidens regler for pyroteknik og røg på, og såvel BK Frems bestyrelse som klubbens fans opfordres til at deltage i arbejdet. 
 
Indtil der eventuelt er nye regler på plads, er det DBUs håb, at fansene kan vise deres kreativitet på andre måder end med farvet røg. 
 
Selvom DBUs sikkerhedschef fra start gav udtryk for, at han er urokkelig i forhold til reglerne og håndhævelsen af forbuddet, måtte han alligevel til sidst indrømme, at BK Frems fans' synspunkter og argumenter havde gjort indtryk, og at han vil tage dem til efterretning. 
 
Hvilken betydning dialogen med fansene får for fremtiden, vil tiden vise. Men der i hvert fald åbnet for en vigtig konstruktiv dialog. 
 
Jens Andersen
Talsmand og repræsentant for fansene i Boldklubben Frem
 
7. Andreas Theil Lundberg

Position: Forsvar/Midtbane
Født: 22-02-1992
19. Christian Bramsborg

Position: Forsvar, Midtbane
Født: 21-09-1999
17. Daniel Anusic

Position: Forsvar
Født: 25-04-1996
13. Daniel Holm

Position: Angreb
Født: 07-03-1995
77. Daniel Pedersen

Position: Angriber
Født: 24-03-1989
6. Frederik Sundstrup

Position: Forsvar/midtbane
Født: 17-12-1993
9. Hamid Khalidan

Position: Kant/Angriber
Født: 15-07-1997
30. Jesper Næsby

Position: Målmand
Født: 25-08-1981
26. Jonas Nørremark

Position: Forsvar
Født: 12-03-1996
20. Kenneth Thinter

Position: Forsvar/midtbane
Født: 11-09-1988
22. Kristoffer Dirksen

Position: Forsvarer
Født: 16-02-1993
1. Marco Brylov

Position: Målmand
Født: 21-11-1995
25. Mark Sundstrup

Position: Midtbane/angreb
Født: 30-06-1989
2. Mikkel Andersson

Position: Midtbane
Født: 17-03-1990
11. Tonni Adamsen

Position: Midtbane/angriber
Født: 15-11-1994
8. Victor Christiansson

Position: Midtbane
Født: 18-02-1998
mobil version
desktop version
- copyright [ 2003-2019 ] Dennis Sjøbeck -