facebooksøg
Boldklubben FREM

Seneste nyt

     
Nyhedsbrev, den 25. maj 2018
 
Kære stole- og stolpesponsorer,

Som i sikkert har eller læst om her den seneste uge, har virksomheder og foreninger haft travlt med at opfylde kravene i den nye databeskyttelseslov.

Dette gælder også Hjælpefonden som idag har et register der indeholder almindelige personoplysninger som:
Navn, Mailadresse, Tlf.nr., Årstal for første sponsorat, Sidste dato for indbetaling og beløb samt teksten på dit sponsorskilt.

Da vi alene bruger informationerne til at fornye jeres stole- og stolpeskilte, til eventuelle ændringer i teksten på skiltene og som dokumentation for fondens årsregnskab ifm. de beløb i støtter med, regner jeg ikke med at I skulle ønske ændringer i vort register.

Vi deler ikke registeret med Boldklubben FREM eller andre af klubbens tilknyttede foreninger. Vi deler heller ikke registeret med andre interessenter uden for klubben.
 
Vi bevarer data 1 år fra udløb af sponsorat, derefter slettes vore informationer.

Har i spørgsmål er i velkomne til at ringe eller til at skrive.

Med venlig hilsen
og god sommer til Jer alle
Pbv.
Boldklubben FREMs Hjælpefond
John Chr. Kassinger - ADM 
 
                                                                                                                            
Nyhedsbrev, den 1. april 2018

Boldklubben FREMs Hjælpefond søger frivillig medarbejder m/k til fondens arbejde med fornyelse og salg af stole- og stolpereklamer.

En vigtig del af fondens arbejde er at sikre den årlige indskudskapital der tilflyder fonden gennem tegningen af stole- og stolpereklamer.

Fonden har netop afsluttet fornyelsen og nytegningen for 2018, med et flot resultat. 45 ud af 45 stolper og 98 ud af 100 stole er blevet tegnet. Det vil sige at der pt. er 2 stole ledige. Normalt vil de blive tegner i løbet af de kommende måneder.

Selve arbejdet udføres i samarbejde med fondens administrator og foregår via information på klubbens hjemmeside, samt ved direkte henvendelser via mail og telefon.

Nytegninger og produktion af skilte foregår i samarbejde med Ellis Print, der forestår trykning af skiltene.

Arbejdet er en vigtig forudsætning for at fonden årlig kan støtte en række aktiviteter. Aktiviteter som med klubbens nuværende økonomi ikke ville kunne gennemføres og derved ville forringe klubbens sociale og sportslige liv. Arbejdet er som nævnt frivilligt og ulønnet. Lønnen ligge i glæden ved at bistå klub og fond.

Selve den praktiske udførelse vil primært være i årets første 3 mdr, hvor 98% af alle fornyelser, nytegninger og indbetalinger finder sted. 

Vi forestiller os at vi indleder samarbejdet efter klubbens generalforsamling i september 2018, således at jobbet reelt set overtages 1. januar 2019.

Vil du på denne måde hjælpe klubben bedes du kontakte undertegnede på tlf. 2085 5556 eller et medlem af fondens bestyrelse for nærmere orientering.

Med venlig hilsen

Boldklubben FREMs Hjælpefond

John Chr. Kassinger - ADM

 

 
                                                                    Nyhedsbrev fra Boldklubben FREMs Hjælpefond  - 9. Januar 2018     
 
 
Tegning af stole- og Stolpereklamer for 2018.
 
Nu starter fornyelsen af stole- og stolpereklamer for perioden 1.1.18 – 31.12.18, i alt 99 stole- og 42 stolpereklamer er i dag forsynet med navn eller anden identifikation.
 
Med støtte til fonden hjælper du især ungdomsafdelingen, der i år specielt bliver støttet med penge til 1. halvårs rejseaktiviteter. Udover det, arbejder hjælpefonden for at kunne finansiere ”Operation Ansigtsløft” som primært drejer sig om forskønnelse af indgangsparti, hal, café og det store klublokale. Lederarrangementer samt nålefest mv. vil fonden også støtte i året der kommer.
 
Realiserede planer i 2017: Støtte til ungdomsrejser, fodboldskole, afslutningsfest for ledere og frivillige samt støtte til årets nålefest. 
 
Nytegning for perioden 2018 sker ved at indbetale Kr. 250,- pr. skilt, enten kontant til kontoret eller via Netbank til fondens konto i Nordea: 2191 – 7562 404 559. Du kan også indbetale via MobilePay til Tlf. 2085 5556. Seneste dato for betaling er 31. januar 2018. 
De første fornyelser er allerede indbetalt. 
 
Det formodes at de fleste vil fortsætte, men der kan blive tale om afgange som åbner op for at andre kan komme til. Ønsker du at tegne en stol eller en stolpereklame skal du kontakte adm. John Chr. Kassinger på e-mail: kassinger@kabelmail.dk eller pr. telefon på 20 85 55 56.
 
Det skal du også gøre hvis du ønsker en tekstændring på din nuværende stol eller stolpe, hvor du dog skal være opmærksom på at prisen for trykning af et nyt skilt til erstatning for nuværende stolereklame vil være Kr. 100,-, der er den pris fonden skal betale til trykkeriet.
 
På klubbens hjemmeside www.bkfrem.dk kan du under ”Hjælpefonden” i toppen klikke dig ind på ”stolereklamer” og på ”stolpereklamer” og kontrollere om alt er som det skal være.
 
Med venlig hilsen
John Chr. Kassinger – ADM

 

Nyhedsbrev fra Boldklubben FREMs Hjælpefond                                                6. februar 2017

Tegning af stolereklamer for 2017.

Nu starter fornyelsen af stolereklamer for perioden 1.1.17– 31.12.17, i alt 100 stolereklamer er i dag forsynet med navn eller anden identifikation.

Med støtte til fonden hjælper du især ungdomsafdelingen, der i år specielt bliver støttet med penge til 1. halvårs rejseaktiviteter. Udover det arbejder hjælpefonden for at kunne finansiere ”Operation Ansigtsløft” som efter sidste års indsats primært drejer sig om forskønnelse af indgangsparti og hall.  Diverse lederarrangementer, nålefest mv. vil fonden også støtte i året der kommer.

Realiserede planer 2016: Støtte til ungdomsrejser, fodboldskole, samt fornyelser og forbedringer i det store klublokale og i cafeen.

Nytegning for perioden 2017 sker ved at indbetale Kr. 250,- pr. stoleskilt, enten kontant til kontoret eller via Netbank til fondens konto i Nordea: 2191 – 7562 404 559. Du kan også indbetale via MobilPay til Tlf. 2085 5556. Seneste dato for betaling er 28. februar 2017. De første fornyelser er allerede indbetalt.

Det formodes at de fleste vil fortsætte, men der kan blive tale om afgange (vi forventer 2-3) som åbner op for at andre kan komme til. Vil du stå på venteliste skal du kontakte adm. John Chr. Kassinger på e-mail: kassinger@kabelmail.dk eller pr. telefon på 20 85 55 56.

Det skal du også gøre hvis du ønsker en tekstændring på din nuværende stolereklame, hvor du dog skal være opmærksom på at prisen for trykning af et nyt skilt til erstatning for nuværende stolereklame vil være Kr. 100,-, der er den pris fonden skal betale til trykkeriet.

På klubbens hjemmeside www.bkfrem.dk kan du under ”Hjælpefonden” i toppen klikke dig ind på ”stolereklamer” og kontrollere om alt er som det skal være.

 

Med venlig hilsen

John Chr. Kassinger – ADM

 

Nyhedsbrev 6. september 2016 fra Boldklubben FREMs Hjælpefond                                                

Tegning af stolpereklamer for 2016/17.

Nu starter fornyelsen af stolpereklamer for perioden 1.7.16 – 30.6.17, i alt 38 stolpereklamer er i dag forsynet med navn eller anden identifikation.

Realiserede planer 2015/16: Støtte til ungdomsrejser, projekt ”Ansigtsløft” i det store klublokale, udvikling af videopræsentation af klubben og årets store ledersamling.

Forventede planer:

Med støtte til fonden hjælper du især ungdomsafdelingen, der i år specielt bliver støttet med penge til rejseaktiviteter og stævner hvor klubben kan markere sig positivt.

Udover det arbejder hjælpefonden for at kunne finansiere bedre skiltning inde og ude, samt med fortsat forbedring af vore klubhusfaciliteter -  Projekt ”Ansigtsløft” Fase 2 og 3.

Diverse lederarrangementer, nålefest mv. vil fonden også gerne støtte i året der kommer.

Nytegning for perioden 2016/17 sker ved at indbetale Kr. 250,- pr. stolpeskilt, enten kontant til kontoret eller via Netbank til fondens konto i Nordea: 2191 – 7562 404 559. Du kan også indbetale via MobilePay til Tlf. 2085 5556. Seneste dato for betaling er 30. september 2016. De første fornyelser er allerede indbetalt.

Det formodes at de fleste vil fortsætte, men der kan blive tale om afgange som åbner op for at andre kan komme til. Angående nytegning af  stolpereklamer, skal du kontakte adm. John Chr. Kassinger på e-mail: kassinger@kabelmail.dk eller pr. telefon på 20 85 55 56.

Det skal du også gøre hvis du ønsker en tekstændring på din nuværende stolpereklame, hvor du dog skal være opmærksom på at prisen for trykning af et nyt skilt til erstatning for nuværende stolpereklame vil være Kr. 100,-, der er den pris fonden skal betale til trykkeriet.

På klubbens hjemmeside www.bkfrem.dk kan du under ”Hjælpefonden” i toppen klikke dig ind på ”stolpereklamer” og kontrollere om alt er som det skal være.

Med venlig hilsen

John Chr. Kassinger – ADM

 

Nyhedsbrev 15. Januar 2016 fra Boldklubben FREMs Hjælpefond

 

Tegning af stolereklamer for 2016.

Nu starter fornyelsen af stolereklamer for perioden 1.1.16 – 31.12.16, i alt 100 stolereklamer er i dag forsynet med navn eller anden identifikation.

Med støtte til fonden hjælper du især ungdomsafdelingen, der i år specielt bliver støttet med penge til 1. halvårs rejseaktiviteter. Udover det arbejder hjælpefonden for at kunne finansiere ”Operation Ansigtsløft” som primært drejer sig om forskønnelse af indgangsparti, hal, café og det store klublokale. Forældreforening og diverse lederarrangementer, nålefest mv. vil fonden også støtte i året der kommer.

Realiserede planer 2015: Støtte til ungdomsrejser, materialeindkøb, fodboldskole, lederfest for frivillige samt indkøb til ny infotavle ved indgangspartiet.

Nytegning for perioden 2016 sker ved at indbetale Kr. 250,- pr. stoleskilt, enten kontant til kontoret eller via Netbank til fondens konto i Nordea: 2191 – 7562 404 559. Du kan også indbetale via MobilePay til Tlf. 2085 5556. Seneste dato for betaling er 15. februar 2016. De første fornyelser er allerede indbetalt.

Det formodes at de fleste vil fortsætte, men der kan blive tale om afgange som åbner op for at andre kan komme til. Vil du stå på venteliste skal du kontakte adm. John Chr. Kassinger på e-mail: kassinger@kabelmail.dk eller pr. telefon på 20 85 55 56.

Det skal du også gøre hvis du ønsker en tekstændring på din nuværende stolereklame, hvor du dog skal være opmærksom på at prisen for trykning af et nyt skilt til erstatning for nuværende stolereklame vil være Kr. 100,-, der er den pris fonden skal betale til trykkeriet.

På klubbens hjemmeside www.bkfrem.dk kan du under ”Hjælpefonden” i toppen klikke dig ind på ”stolereklamer” og kontrollere om alt er som det skal være.

Med venlig hilsen

John Chr. Kassinger – ADM

 

Nyhedsbrev 4. september 2015 fra Boldklubben FREMs Hjælpefond                                          

Tegning af stolpereklamer for 2015/16.

Nu starter fornyelsen af stolpereklamer for perioden 1.7.15 – 30.6.16, i alt 44 stolpereklamer er i dag forsynet med navn eller anden identifikation.

Med støtte til fonden hjælper du især ungdomsafdelingen, der i år specielt bliver støttet med penge til 1. halvårs rejseaktiviteter. Udover det arbejder hjælpefonden for at kunne finansiere bedre skiltning inde og ude, samt med overvejelser om at forbedre de sociale klubhusfaciliteter indendørs. Forældreforening og diverse lederarrangementer, nålefest mv. vil fonden også støtte i året der kommer.

Realiserede planer 2014/15: Støtte til ungdomsrejser, materialeindkøb (bolde mv) samt anlæg af ny multibane.

Nytegning for perioden 2015/16 sker ved at indbetale Kr. 250,- pr. stolpeskilt, enten kontant til kontoret eller via Netbank til fondens konto i Nordea: 2191 – 7562 404 559. Du kan også indbetale via MobilePay til Tlf. 2085 5556. Seneste dato for betaling er 30. september 2015. De første fornyelser er allerede indbetalt.

Det formodes at de fleste vil fortsætte, men der kan blive tale om afgange som åbner op for at andre kan komme til. Vil du stå på venteliste skal du kontakte adm. John Chr. Kassinger på e-mail: kassinger@kabelmail.dk eller pr. telefon på 20 85 55 56.

Det skal du også gøre hvis du ønsker en tekstændring på din nuværende stolpereklame, hvor du dog skal være opmærksom på at prisen for trykning af et nyt skilt til erstatning for nuværende stolereklame vil være Kr. 100,-, der er den pris fonden skal betale til trykkeriet.

På klubbens hjemmeside www.bkfrem.dk kan du under ”Hjælpefonden” i toppen klikke dig ind på ”stolpereklamer” og kontrollere om alt er som det skal være.

Med venlig hilsen

John Chr. Kassinger – ADM

 

 

 

 

 

5. Abdoulie Njai

Position: Midtbane, Back
Født: 10-07-1997
25. Alexander Green

Position: Midtbane
Født: 04-05-1992
15. Andreas Horsebøg

Position: Midtbane
Født: 05-08-1998
7. Andreas Theil Lundberg

Position: Forsvar/Midtbane
Født: 22-02-1992
14. Benjamin Warlo

Position: Angriber
Født: 05-05-1992
10. Beran Camili

Position: Midtbane/Angriber
Født: 01-04-1991
18. Deniz Karaca

Position: Forsvar
Født: 15-11-1998
16. Frederik Hansen

Position: Angriber
Født: 27-01-1999
30. Frederik Mehder

Position: Målmand
Født: 20-11-1994
6. Frederik Sundstrup

Position: Forsvar/midtbane
Født: 17-12-1993
99. Gorm Hansen

Position: Angriber
Født: 21-02-2002
23. Gustav Gjøg

Position: Forsvar/midtbane
Født: 06-02-1997
9. Hamid Khalidan

Position: Kant/Angriber
Født: 15-07-1997
19. Hervé Gamys

Position: Midtbane
Født: 11-03-1998
12. Ibrahim Badran

Position: Forsvar/midtbane
Født: 16-02-1994
4. Jonas Nørremark

Position: Forsvar
Født: 12-03-1996
20. Kenneth Thinter

Position: Forsvar/midtbane
Født: 11-09-1988
22. Kristoffer Dirksen

Position: Back
Født: 16-02-1993
13. Mads Severinsen

Position: Forsvarer/MIdtbane
Født: 12-06-1991
1. Marco Brylov

Position: Målmand
Født: 21-11-1995
21. Marius Finsen

Position: Angriber
Født: 15-03-1999
2. Mikkel Andersson

Position: Midtbane
Født: 17-03-1990
17. Simon Skibsted

Position: Angriber
Født: 25-11-1991
11. Tonni Adamsen

Position: Midtbane/angriber
Født: 15-11-1994
8. Victor Christiansson

Position: Midtbane
Født: 18-02-1998
mobil version
desktop version
- copyright [ 2003-2018 ] Dennis Sjøbeck -